Politika e fshehtësisë

POLITIKA E PRIVATËSISË NË PAJTIM ME ART. 13 E D. njësitë e pushtetit vendor. 30 QERSHOR 2003, nuk ka.196 (KODI NË ÇËSHTJEN E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE)

Të nderuar përdorues,
me këtë informacion, Lëndinë Srl (kontrolluesi i të dhënave), me zyrë të regjistruar në Ortanova, nëpërmjet Ponticello, 24, do të japin informacion mbi përpunimin e të dhënave personale në procesin e regjistrimit dhe përdorimin që ju të bëni të software Lëndinë Dyqan.

Të dhënat personale Ju kanë bërë të disponueshme për Lëndinë Dyqan mund të përdoret për qëllimet e mëposhtme:

(a) Lëndinë Shop ofron ky software në mënyrë që të ketë tyre të parë dhe për të shpëtuar materiale informative në pikat e interesit tuaj, për të referuar për karakteristikat e produkteve, të krijojë dhe të konsultoheni me listat e dëshiruar të produkteve, për të menaxhuar regjistrimin tuaj dhe/ose të identifikoheni për të www.pratoerboso.com, www.pratoerboso.it, www.pratoerboso.net dhe www.pratoerboso.org;

b) për të menaxhuar dhe të zbatojë urdhërat e saj, apo blerja e urdhrave;

c) për të kryer aktivitete të lidhura me ofrimin e shërbimeve nga Lëndinë të Dyqan në favor të Tij dhe, në përgjithësi, për të kryer aktivitetet e lidhura me egzekutimin e një marrëdhënie kontraktuale me Lëndinë Dyqan;

d) për të dërguar njoftime të lidhura me informacionin dhe promovuese të komunikimit, edhe të natyrës komerciale, materiale reklamuese dhe/ose ofrojnë të mallrave dhe shërbimeve dhe dërgimin e tona gazetës periodike. E mbi njoftimet do të jenë të aktivizuara vetëm në rast se Ju duhet të sigurojë pëlqimin tuaj duke klikuar në kutinë që do të shfaqet në ekranin e pajisjes tuaj pasi të keni fituar qasje në software tonë. Kur ju së pari të hyrë në software, Ju do të merrni një kërkesë për të aktivizuar njoftimet, alarme, dashuri, dhe distinktiv të ikonave. Nëse Ajo klikon "Ok" në kutinë e njoftimit "Lëndinë Dyqan do të doja të ju dërgojnë njoftimet", shpreh pëlqimin e Tij për dërgimin e njoftimeve (alarme, dashuri, etj) promovime dhe ofertat nga Lëndinë dyqan. Në qoftë se ju dëshironi, Ju mund të çaktivizoni në çdo kohë njoftimet operativ off plotësisht nga cilësimet e pajisjes;

(e) ofrimin e të dhënave, me referencë për qëllime të referuara në pikat (a), (b) dhe (c) ka të detyrueshme të natyrës dhe çdo refuzim për përgjigje përfshin pamundësinë për Lëndinë Dyqan për të siguruar shërbimet e tij, të menaxhojë dhe të zbatojë urdhërat e Saj dhe për të mundësuar që ju të regjistroheni dhe qasja e zonës personale.
Anasjelltas, Ajo është e lirë për dhënien e pëlqimit ose jo për të trajtimit për qëllimet e treguara në pikat d) dhe e). Refuzimi përfshin pamundësinë për Lëndinë Dyqan për të ju dërgojnë materiale reklamuese dhe përditësimin në promovime të mallrave dhe/ose shërbimeve. Ne ju kujtoj se, Ju duhet të kishte dhënë tjetër vend në Lëndinë Srl këto pëlqimin, ose ai është mohuar ndonjë ose të gjitha, do të konsiderohet si një konsensus i referencës ata kronologjikisht më të fundit.
Në lidhje me qëllimet e përshkruara më sipër, përpunimin e të dhënave personale do të kryhet nga instrumentet elektronike me logics rreptësisht e lidhur për qëllime rreptësisht të lidhura me përdorimin e App, shërbimet e tij dhe online shitjen e produkteve duke përdorur të njëjtën gjë dhe, në çdo rast, në mënyrë për të garantuar sigurinë, privatësinë dhe konfidencialitetin e të dhënave.
Të dhënat tuaja personale mund të jenë në dispozicion për kompani që të ketë rolin përgjegjës të të trajtimit apo në krye të përpunimit të të dhënave personale të përcaktuara nga Lëndinë Dyqan për aktivitetet e lidhura me qëllimet e mësipërme, ose të ndonjë subjekti tjetër për të cilin informata duhet të zbulohen, në përputhje me dispozitat e ligjit. Në veçanti, Lëndinë Dyqan do të jetë në gjendje të përdorin forwarders mallrave të transportit dhe kompanitë, që të përpunojë të dhënat e nevojshme për të organizuar dhe për të kryer të dërgesës, të dërgimit dhe të kthimit të produkteve të blera në faqet tona, specializuar për operatorët që të përpunojë të dhënat e nevojshme për të menaxhuar dhe për të ruajtur kërkesa, operatorët përgjegjëse për të menaxhuar dhe monitoruar të blerë urdhra për produktet e shitura në faqet e internetit dhe shërbime të tjera të nevojshme për menaxhimin e sistemit dhe për shitjen dhe shpërndarjen e shërbimeve përkatëse, operatorët të cilët përdorin të dhënat për të siguruar call center dhe shërbimet e kujdesit ndaj klientit për konsumatorët dhe ofruesit e garancisë shërbimet për produktet e blera në faqet. Në lidhje me këto trajtime, Ju mund të ushtrojë të gjitha të parashikuar të të drejtave nga arti. 7 e D. njësitë e pushtetit vendor. 30 qershor 2003, n. 196, të tilla si, por pa u kufizuar në, vërtetimin e ekzistencës ose jo të të dhënave personale në lidhje me atë, përditësimi, rectification, integrimin, anulimin dhe të drejtën për të kundërshtuar, tërësisht ose pjesërisht, për të ardhmen e trajtimeve. Kërkesat e palëve të interesuara, në rastin e ushtrimit të të drejtave të përmendura në art. 7 mund të dërgohen në adresën e e-mail info@pratoerboso.it